7101

وزیر اقتصاد: متهم اصلی اختلاس بزرگ دستگیر شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستگیری متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: درحال حاضر اطلاعات جدیدی از پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است.

سید شمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران به تشریح جلسه غیرعلنی مجلس در ساعتی قبل پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز در مجلس غیرعلنی بود و اگر نیازی به اطلاع‌رسانی در خصوص مفاد این جلسه باشد مجلس باید تصمیم گیر باشد و بنده صحبتی در این مورد ندارم.

وی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته درباره پرونده اختلاس اخیر افزود:‌ در جلسه امروز مجلس مباحثی مطرح شد؛ البته بنده در روزهای گذشته نیز اطلاعاتی را در رسانه‌ها مبنی بر ضرورت جلوگیری از اطلاع‌رسانی هیجانی و ضرورت شفافیت دقیق ارائه داده بودم.

حسینی با اذعان به اینکه درحال حاضر اطلاعات جدیدی در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است به دستگیری متهم اصلی این پرونده اشاره و تصریح کرد:‌ ظاهراً متهم اصلی این پرونده دستگیر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امیر منصور آریا نیز دستگیر شده است؟ گفت:‌اگر متهم اصلی پرونده این فرد باشد باید بگویم وی نیز دستگیر شده است.

وزیر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش عمده منابع این اختلاس از بانک ملی خارج شده است، گفت: باید توضیح بیشتری در این خصوص داده شود؛ در جلسات بعدی آقای بهمنی، وزیر اطلاعات یا بنده اطلاعات تکمیلی در این مورد را ارائه خواهیم کردمنبع:
http://hamidrezak.mihanblog.com

منبع:
http://jok4u4.mihanblog.com

6621

وزیر اقتصاد: متهم اصلی اختلاس بزرگ دستگیر شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستگیری متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: درحال حاضر اطلاعات جدیدی از پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است.

سید شمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران به تشریح جلسه غیرعلنی مجلس در ساعتی قبل پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز در مجلس غیرعلنی بود و اگر نیازی به اطلاع‌رسانی در خصوص مفاد این جلسه باشد مجلس باید تصمیم گیر باشد و بنده صحبتی در این مورد ندارم.

وی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته درباره پرونده اختلاس اخیر افزود:‌ در جلسه امروز مجلس مباحثی مطرح شد؛ البته بنده در روزهای گذشته نیز اطلاعاتی را در رسانه‌ها مبنی بر ضرورت جلوگیری از اطلاع‌رسانی هیجانی و ضرورت شفافیت دقیق ارائه داده بودم.

حسینی با اذعان به اینکه درحال حاضر اطلاعات جدیدی در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است به دستگیری متهم اصلی این پرونده اشاره و تصریح کرد:‌ ظاهراً متهم اصلی این پرونده دستگیر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امیر منصور آریا نیز دستگیر شده است؟ گفت:‌اگر متهم اصلی پرونده این فرد باشد باید بگویم وی نیز دستگیر شده است.

وزیر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش عمده منابع این اختلاس از بانک ملی خارج شده است، گفت: باید توضیح بیشتری در این خصوص داده شود؛ در جلسات بعدی آقای بهمنی، وزیر اطلاعات یا بنده اطلاعات تکمیلی در این مورد را ارائه خواهیم کردمنبع:
http://hamidrezak.mihanblog.com

منبع:
http://jok4u4.mihanblog.com

6378

وزیر اقتصاد: متهم اصلی اختلاس بزرگ دستگیر شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستگیری متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: درحال حاضر اطلاعات جدیدی از پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است.

سید شمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران به تشریح جلسه غیرعلنی مجلس در ساعتی قبل پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز در مجلس غیرعلنی بود و اگر نیازی به اطلاع‌رسانی در خصوص مفاد این جلسه باشد مجلس باید تصمیم گیر باشد و بنده صحبتی در این مورد ندارم.

وی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته درباره پرونده اختلاس اخیر افزود:‌ در جلسه امروز مجلس مباحثی مطرح شد؛ البته بنده در روزهای گذشته نیز اطلاعاتی را در رسانه‌ها مبنی بر ضرورت جلوگیری از اطلاع‌رسانی هیجانی و ضرورت شفافیت دقیق ارائه داده بودم.

حسینی با اذعان به اینکه درحال حاضر اطلاعات جدیدی در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است به دستگیری متهم اصلی این پرونده اشاره و تصریح کرد:‌ ظاهراً متهم اصلی این پرونده دستگیر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امیر منصور آریا نیز دستگیر شده است؟ گفت:‌اگر متهم اصلی پرونده این فرد باشد باید بگویم وی نیز دستگیر شده است.

وزیر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش عمده منابع این اختلاس از بانک ملی خارج شده است، گفت: باید توضیح بیشتری در این خصوص داده شود؛ در جلسات بعدی آقای بهمنی، وزیر اطلاعات یا بنده اطلاعات تکمیلی در این مورد را ارائه خواهیم کردمنبع:
http://hamidrezak.mihanblog.com

منبع:
http://jok4u4.mihanblog.com

4772

وزیر اقتصاد: متهم اصلی اختلاس بزرگ دستگیر شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستگیری متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: درحال حاضر اطلاعات جدیدی از پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است.

سید شمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران به تشریح جلسه غیرعلنی مجلس در ساعتی قبل پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز در مجلس غیرعلنی بود و اگر نیازی به اطلاع‌رسانی در خصوص مفاد این جلسه باشد مجلس باید تصمیم گیر باشد و بنده صحبتی در این مورد ندارم.

وی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته درباره پرونده اختلاس اخیر افزود:‌ در جلسه امروز مجلس مباحثی مطرح شد؛ البته بنده در روزهای گذشته نیز اطلاعاتی را در رسانه‌ها مبنی بر ضرورت جلوگیری از اطلاع‌رسانی هیجانی و ضرورت شفافیت دقیق ارائه داده بودم.

حسینی با اذعان به اینکه درحال حاضر اطلاعات جدیدی در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است به دستگیری متهم اصلی این پرونده اشاره و تصریح کرد:‌ ظاهراً متهم اصلی این پرونده دستگیر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امیر منصور آریا نیز دستگیر شده است؟ گفت:‌اگر متهم اصلی پرونده این فرد باشد باید بگویم وی نیز دستگیر شده است.

وزیر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش عمده منابع این اختلاس از بانک ملی خارج شده است، گفت: باید توضیح بیشتری در این خصوص داده شود؛ در جلسات بعدی آقای بهمنی، وزیر اطلاعات یا بنده اطلاعات تکمیلی در این مورد را ارائه خواهیم کردمنبع:
http://hamidrezak.mihanblog.com

منبع:
http://jok4u4.mihanblog.com

4715

وزیر اقتصاد: متهم اصلی اختلاس بزرگ دستگیر شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستگیری متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: درحال حاضر اطلاعات جدیدی از پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است.

سید شمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران به تشریح جلسه غیرعلنی مجلس در ساعتی قبل پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز در مجلس غیرعلنی بود و اگر نیازی به اطلاع‌رسانی در خصوص مفاد این جلسه باشد مجلس باید تصمیم گیر باشد و بنده صحبتی در این مورد ندارم.

وی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته درباره پرونده اختلاس اخیر افزود:‌ در جلسه امروز مجلس مباحثی مطرح شد؛ البته بنده در روزهای گذشته نیز اطلاعاتی را در رسانه‌ها مبنی بر ضرورت جلوگیری از اطلاع‌رسانی هیجانی و ضرورت شفافیت دقیق ارائه داده بودم.

حسینی با اذعان به اینکه درحال حاضر اطلاعات جدیدی در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است به دستگیری متهم اصلی این پرونده اشاره و تصریح کرد:‌ ظاهراً متهم اصلی این پرونده دستگیر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امیر منصور آریا نیز دستگیر شده است؟ گفت:‌اگر متهم اصلی پرونده این فرد باشد باید بگویم وی نیز دستگیر شده است.

وزیر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش عمده منابع این اختلاس از بانک ملی خارج شده است، گفت: باید توضیح بیشتری در این خصوص داده شود؛ در جلسات بعدی آقای بهمنی، وزیر اطلاعات یا بنده اطلاعات تکمیلی در این مورد را ارائه خواهیم کردمنبع:
http://hamidrezak.mihanblog.com

منبع:
http://jok4u4.mihanblog.com

4499

وزیر اقتصاد: متهم اصلی اختلاس بزرگ دستگیر شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستگیری متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: درحال حاضر اطلاعات جدیدی از پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است.

سید شمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران به تشریح جلسه غیرعلنی مجلس در ساعتی قبل پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز در مجلس غیرعلنی بود و اگر نیازی به اطلاع‌رسانی در خصوص مفاد این جلسه باشد مجلس باید تصمیم گیر باشد و بنده صحبتی در این مورد ندارم.

وی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته درباره پرونده اختلاس اخیر افزود:‌ در جلسه امروز مجلس مباحثی مطرح شد؛ البته بنده در روزهای گذشته نیز اطلاعاتی را در رسانه‌ها مبنی بر ضرورت جلوگیری از اطلاع‌رسانی هیجانی و ضرورت شفافیت دقیق ارائه داده بودم.

حسینی با اذعان به اینکه درحال حاضر اطلاعات جدیدی در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است به دستگیری متهم اصلی این پرونده اشاره و تصریح کرد:‌ ظاهراً متهم اصلی این پرونده دستگیر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امیر منصور آریا نیز دستگیر شده است؟ گفت:‌اگر متهم اصلی پرونده این فرد باشد باید بگویم وی نیز دستگیر شده است.

وزیر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش عمده منابع این اختلاس از بانک ملی خارج شده است، گفت: باید توضیح بیشتری در این خصوص داده شود؛ در جلسات بعدی آقای بهمنی، وزیر اطلاعات یا بنده اطلاعات تکمیلی در این مورد را ارائه خواهیم کردمنبع:
http://hamidrezak.mihanblog.com

منبع:
http://jok4u4.mihanblog.com

3657

وزیر اقتصاد: متهم اصلی اختلاس بزرگ دستگیر شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستگیری متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: درحال حاضر اطلاعات جدیدی از پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است.

سید شمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران به تشریح جلسه غیرعلنی مجلس در ساعتی قبل پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز در مجلس غیرعلنی بود و اگر نیازی به اطلاع‌رسانی در خصوص مفاد این جلسه باشد مجلس باید تصمیم گیر باشد و بنده صحبتی در این مورد ندارم.

وی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته درباره پرونده اختلاس اخیر افزود:‌ در جلسه امروز مجلس مباحثی مطرح شد؛ البته بنده در روزهای گذشته نیز اطلاعاتی را در رسانه‌ها مبنی بر ضرورت جلوگیری از اطلاع‌رسانی هیجانی و ضرورت شفافیت دقیق ارائه داده بودم.

حسینی با اذعان به اینکه درحال حاضر اطلاعات جدیدی در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به دست نیامده است به دستگیری متهم اصلی این پرونده اشاره و تصریح کرد:‌ ظاهراً متهم اصلی این پرونده دستگیر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امیر منصور آریا نیز دستگیر شده است؟ گفت:‌اگر متهم اصلی پرونده این فرد باشد باید بگویم وی نیز دستگیر شده است.

وزیر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش عمده منابع این اختلاس از بانک ملی خارج شده است، گفت: باید توضیح بیشتری در این خصوص داده شود؛ در جلسات بعدی آقای بهمنی، وزیر اطلاعات یا بنده اطلاعات تکمیلی در این مورد را ارائه خواهیم کردمنبع:
http://hamidrezak.mihanblog.com

منبع:
http://jok4u4.mihanblog.com

3747

خروج محصولات مایکروسافت از لیست سیاه کسپرسکی

خروج محصولات مایکروسافت از لیست سیاه کسپرسکی


شرکت کسپرسکی، تولید کننده محصولات امنیتی اعلام کرد که محصولات شرکت مایکروسافت از لیست ده تایی آسیب پذیرترین محصولات نرم افزاری خارج شده است.


منبع:
http://bartarrayaneh.mihanblog.com

1992

امیر رسایی
منبع:
http://aksghadimi.blogfa.com

1243

همایش ملی شبیه سازی سیستم های مکانیکی

پژمان تقی پور بیرگانی
اولین همایش ملی شبیه سازی سیستم های ... !
درج کننده خبر : پژمان تقی پور بیرگانی
منبع خبر : سایت civilica[dot]com


منبع:
http://myexpert.ir

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات