375

اس ام اس عاشقانه جديد

A,B,C,D,E,F,G,H, _ ,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z دنبال I نگرد ! چون فدای U شده !!! . . . نه گل خواهد ز بوستان ها جدائی ، نه دل دارد خیال بی وفائی ولیکن چرخش چرخ ستمگر زند بر هم رسوم آشنائی . ....

منبع:
http://www.tanz.niksalehi.com

7158

خبر مهم در مورد شبکه ی طپش

The most anticipated event is about to happen... You have heard the hype since May 2009 ... and NOW ... Finally the wait is over !!! A new chapter begins in Tapesh on a new frequency ................ SOON!
دوستان عزيز نگران نباشيد علت قطعى صدا و تصوير طپش در اروپا وخاورميانه و همچنين آمريكا و كانادا به خاطر وصل كردن فايبرهاى جديد مربوط به فركانسهاى جديد 11054 براى اروپا و خاورميانه و 11836 براى آمريكا و كانادا ميباشد كه ممكن است دو يا سه روز طول بكشد.
طپش بزودى با كيفيت تصوير 4 مگابايت بر روى فركانسهاى جديدش ادامه خواهد دادمنبع:
http://sdsp1.blogfa.com

861

خبر مهم در مورد شبکه ی طپش

The most anticipated event is about to happen... You have heard the hype since May 2009 ... and NOW ... Finally the wait is over !!! A new chapter begins in Tapesh on a new frequency ................ SOON!
دوستان عزيز نگران نباشيد علت قطعى صدا و تصوير طپش در اروپا وخاورميانه و همچنين آمريكا و كانادا به خاطر وصل كردن فايبرهاى جديد مربوط به فركانسهاى جديد 11054 براى اروپا و خاورميانه و 11836 براى آمريكا و كانادا ميباشد كه ممكن است دو يا سه روز طول بكشد.
طپش بزودى با كيفيت تصوير 4 مگابايت بر روى فركانسهاى جديدش ادامه خواهد دادمنبع:
http://sdsp1.blogfa.com

851

خبر مهم در مورد شبکه ی طپش

The most anticipated event is about to happen... You have heard the hype since May 2009 ... and NOW ... Finally the wait is over !!! A new chapter begins in Tapesh on a new frequency ................ SOON!
دوستان عزيز نگران نباشيد علت قطعى صدا و تصوير طپش در اروپا وخاورميانه و همچنين آمريكا و كانادا به خاطر وصل كردن فايبرهاى جديد مربوط به فركانسهاى جديد 11054 براى اروپا و خاورميانه و 11836 براى آمريكا و كانادا ميباشد كه ممكن است دو يا سه روز طول بكشد.
طپش بزودى با كيفيت تصوير 4 مگابايت بر روى فركانسهاى جديدش ادامه خواهد دادمنبع:
http://sdsp1.blogfa.com

7159

خبری در مورد شبکه های الجزیره اسپورت

اینطور که از شواهد و قرائن پیداست الجزیره اسپورت خیال داره شبکه های جدید اضافه شده را به نوعی قابل استفاده کنه!!!در واقع ابتدا اینطور که پیدا بود قرار بر پخش لیگ قهرمانان اروپا از این کانالهای جدید بود ولی ظاهرا مسابقات لیگهای مختلف مانند لالیگا نیز در بعضی مسابقات روی این شبکه ها پخش خواهد شد و این سیاست برای دارندگان کارتهای 4کانال هست که حتما با این سیاست باید برای شارژ کارتشان برای تمامی کانالها اقدام کنند و اینطور فکر نکنند که مانند پارسال میتوانند لیگهای معتبر رو فقط در کانالهای 1تا 4 الجزیره اسپرت ببینند!!!
اینهم بالاخره سیاستی هست!


منبع:
http://sdsp1.blogfa.com

862

خبری در مورد شبکه های الجزیره اسپورت

اینطور که از شواهد و قرائن پیداست الجزیره اسپورت خیال داره شبکه های جدید اضافه شده را به نوعی قابل استفاده کنه!!!در واقع ابتدا اینطور که پیدا بود قرار بر پخش لیگ قهرمانان اروپا از این کانالهای جدید بود ولی ظاهرا مسابقات لیگهای مختلف مانند لالیگا نیز در بعضی مسابقات روی این شبکه ها پخش خواهد شد و این سیاست برای دارندگان کارتهای 4کانال هست که حتما با این سیاست باید برای شارژ کارتشان برای تمامی کانالها اقدام کنند و اینطور فکر نکنند که مانند پارسال میتوانند لیگهای معتبر رو فقط در کانالهای 1تا 4 الجزیره اسپرت ببینند!!!
اینهم بالاخره سیاستی هست!


منبع:
http://sdsp1.blogfa.com

852

خبری در مورد شبکه های الجزیره اسپورت

اینطور که از شواهد و قرائن پیداست الجزیره اسپورت خیال داره شبکه های جدید اضافه شده را به نوعی قابل استفاده کنه!!!در واقع ابتدا اینطور که پیدا بود قرار بر پخش لیگ قهرمانان اروپا از این کانالهای جدید بود ولی ظاهرا مسابقات لیگهای مختلف مانند لالیگا نیز در بعضی مسابقات روی این شبکه ها پخش خواهد شد و این سیاست برای دارندگان کارتهای 4کانال هست که حتما با این سیاست باید برای شارژ کارتشان برای تمامی کانالها اقدام کنند و اینطور فکر نکنند که مانند پارسال میتوانند لیگهای معتبر رو فقط در کانالهای 1تا 4 الجزیره اسپرت ببینند!!!
اینهم بالاخره سیاستی هست!


منبع:
http://sdsp1.blogfa.com

7160

برنامه های کانال جدید

کانال جدید که از ٥ مردادماه به دلیل پارازیت شدید جمهوری اسلامی از هاتبرد پخش نمی شد و صرفا از طریق ماهواره یوتل سات و همچنین از طریق اینترنت قابل دسترس بود، اکنون دوباره در هاتبرد نیز قابل دریافت خواهد شد.

برنامه های کانال جدید را میتوانید هر روز از ساعت ٧ صبح تا ٧ شب تهران بر روی فرکانس جدید (تلویزیون کومله) دریافت دارید:

فرکانس: ١٢٤٧٦
سیمبل ریت: ٢٧٥٠٠
اف ای سی: ٤/٣ (سه چهارم)
پلاریزاسیون: افقی

در صورتیکه مشکل فنی غیر قابل پیش بینی ای رخ ندهد برنامه های کانال جدید در روز ١٥ اوت ٢٠٠٩ برابر با ٢٤ مرداد ماه ١٣٨٨ بر روی فرکانس فوق پخش خواهد شد.

یادآور میشویم که کانال جدید در صدد است تا علاوه بر پخش ١٢ ساعته فوق و همزمان با آن، امکان پخش برنامه های خود را در فرکانس دیگری در ماهواره هاتبرد و بصورت ٢٤ ساعته فراهم کند. همچنین برنامه کانال جدید کماکان بصورت ٢٤ ساعته در اینترنت قابل دریافت است.


منبع:
http://sdsp1.blogfa.com

863

برنامه های کانال جدید

کانال جدید که از ٥ مردادماه به دلیل پارازیت شدید جمهوری اسلامی از هاتبرد پخش نمی شد و صرفا از طریق ماهواره یوتل سات و همچنین از طریق اینترنت قابل دسترس بود، اکنون دوباره در هاتبرد نیز قابل دریافت خواهد شد.

برنامه های کانال جدید را میتوانید هر روز از ساعت ٧ صبح تا ٧ شب تهران بر روی فرکانس جدید (تلویزیون کومله) دریافت دارید:

فرکانس: ١٢٤٧٦
سیمبل ریت: ٢٧٥٠٠
اف ای سی: ٤/٣ (سه چهارم)
پلاریزاسیون: افقی

در صورتیکه مشکل فنی غیر قابل پیش بینی ای رخ ندهد برنامه های کانال جدید در روز ١٥ اوت ٢٠٠٩ برابر با ٢٤ مرداد ماه ١٣٨٨ بر روی فرکانس فوق پخش خواهد شد.

یادآور میشویم که کانال جدید در صدد است تا علاوه بر پخش ١٢ ساعته فوق و همزمان با آن، امکان پخش برنامه های خود را در فرکانس دیگری در ماهواره هاتبرد و بصورت ٢٤ ساعته فراهم کند. همچنین برنامه کانال جدید کماکان بصورت ٢٤ ساعته در اینترنت قابل دریافت است.


منبع:
http://sdsp1.blogfa.com

853

برنامه های کانال جدید

کانال جدید که از ٥ مردادماه به دلیل پارازیت شدید جمهوری اسلامی از هاتبرد پخش نمی شد و صرفا از طریق ماهواره یوتل سات و همچنین از طریق اینترنت قابل دسترس بود، اکنون دوباره در هاتبرد نیز قابل دریافت خواهد شد.

برنامه های کانال جدید را میتوانید هر روز از ساعت ٧ صبح تا ٧ شب تهران بر روی فرکانس جدید (تلویزیون کومله) دریافت دارید:

فرکانس: ١٢٤٧٦
سیمبل ریت: ٢٧٥٠٠
اف ای سی: ٤/٣ (سه چهارم)
پلاریزاسیون: افقی

در صورتیکه مشکل فنی غیر قابل پیش بینی ای رخ ندهد برنامه های کانال جدید در روز ١٥ اوت ٢٠٠٩ برابر با ٢٤ مرداد ماه ١٣٨٨ بر روی فرکانس فوق پخش خواهد شد.

یادآور میشویم که کانال جدید در صدد است تا علاوه بر پخش ١٢ ساعته فوق و همزمان با آن، امکان پخش برنامه های خود را در فرکانس دیگری در ماهواره هاتبرد و بصورت ٢٤ ساعته فراهم کند. همچنین برنامه کانال جدید کماکان بصورت ٢٤ ساعته در اینترنت قابل دریافت است.


منبع:
http://sdsp1.blogfa.com

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات