تبلیغات
KLAS - زیباترین دختر امریکا در سال 2012 شناخته شد + عکس
8671

زیباترین دختر امریکا در سال 2012 شناخته شد + عکس

به گزارش ایران گراند در این مراسم 51 دختر امریکایی برای کسب مقام زیباترین دختر امریکا به رقابت پرداختند
اولیویا نه تنها به دلیل صورت زیبایش بلکه برای دیپلماسی و روشن فکری و جلب توجه داوران برنده این عنوان شد
از این پس او از عنوان خود در مسابقات زیباترین زن جهان دفاع خواهد کرد این مسابقات به زودی برگزار خواهد شد.