8182

مقدمه جدید گلستان سعدی

منت خدای را عزوجل که زن را قندو عسل قرار داد. همو که ازدواجش موجب محنت است
و به طلاق اندرش مزید رحمت. هر لنگه كفشی كه بر سر ما می خورد مضر حیات است و
چون مكرر فرود آید موجب ممات. پس در هر لنگه كفش دو ضربت موجود و بر هر ضربت
آخی واجب.

مرد همان به كه به وقت نزاع /
عذر به درگاه نساء آورد /
ورنه زنش از اثر لنگه كفش /
حال دلش خوب به جا آورد /

  ضربت لنگه كفش، لاحسابش هم از راه رسیده، و جیب شوهر بدبخت را به قیچی خیاطی
درآورده و حقوق یكماهه او را به بهانه جوئی بخورد.

  شوهرِ  نوكرِ بد بخت و فلک دركارند /
تا تو پولی به کف آوری و ماشین بخری/
شوهرت با كت و شلوار پر از وصله بود/
شرط انصاف نباشد كه تو مانتو بخری/

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic