8180

عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان20- ازدواج نیكول كیدمن و كیت اوربان در سال 2006

مخارج = 250 هزار دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

19 - ازدواج مارك آنتونی و دیانارا تورز در سال 2000

مخارج = 500 هزار دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

18- ازدواج ماریا كری و تومی موتالا در سال 1993

مخارج = 500 هزار دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

17- ازدواج اشلی جود و داریو فراچیتی ( راننده ماشین های مسابقه اسكاتلندی) در سال 2001

مخارج = 750 هزار دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

16 - ازدواج دیوید و ویكتوریا بكهام در سال 1999

مخارج = 800 هزار دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

15- ازدواج براد پیت و جنیفر انیستون در سال

2000 مخارج = یك ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

14- ازدواج توری اسپلینگ و چارلی شانن در سال 2004

مخارج = یك ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

13- ازدواج دونالد تامپ و ملینا نوز در سال 2005

مخارج = یك ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

12- ازدواج مدونا و گای ریتچی در سال 2000

مخارج = 1.5 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

11- ازدواج پیرز برازنان و كلی شای اسمیت در سال

2001 مخارج = 1.5 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

10 - ازدواج ادی مورفی و نیكول میتچل در سال 1993

مخارج = 1.5 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

9- ازدواج تایگر وود و الین نوردگرن در سال

2004 مخارج = 1.5 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

8- ازدواج مایكل داگلاس و كاترینا زتا جونز در سال

2000 مخارج = 1.5 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

7- ازدواج التون جان و دیوید فرنیش در سال 2005

مخارج = 1.5 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

6- ازدواج كریستینا آگوئلر و جردن براتمن در سال 2005

مخارج= 2 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

5- ازدواج الیزابت تیلور و لاری فورتنسكی در سال

1991 مخارج = 2 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

4 - ازدواج تام كروز و كتی هولمز در سال 2006

مخارج = 2 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

3- ازدواج الیزابت هارلی ( مدل ) و آرون نایار ( تاجر هندی ) در سال 2007

مخارج = 2.5 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

2- ازدواج پل مك كارتنی و هدر میلز در سال 2002

مخارج = 3 ملیون دلار

www.parsnaz.ir - عكس هایی از ازدواج های پر خرج افراد معروف جهان

1- ازدواج لیزا ماینللی و دیوید گست در سال 2002

مخارج = 3.5 ملیون دلار